Izaro SPC - ERP
Software SPC que permet dur a terme un control estadístic dels processos

Mostreig | Indicador i alertes | Qualitat del procés

scroll

MILLORA LA QUALITAT DEL PROCÉS I DELS PRODUCTES GRÀCIES AL CONTROL DE LA VARIABILITAT DE LA FABRICACIÓ. RECULL INFORMACIÓ DE LA PLANTA I CONTROLA EL PROCÉS EN TEMPS REAL PER TAL DE MANTENIR ELS ESTÀNDARDS DE QUALITAT DE LA TEVA EMPRESA..

BENEFICIS

Garanteix els estàndards de qualitat de la teva empresa, ja que controla que el procés productiu sigui estable. Analitza els atributs i les variables de mostres seleccionades per tal de garantir que es mantenen dins dels límits establerts.

Estalvia costos de reprocessos o devolucions gràcies a la identificació de tendències anòmales en el procés abans que superin les toleràncies permeses.

Controla la qualitat del procés en línia i millora la disponibilitat de les màquines.

FUNCIONALITATS

  • Alarmes gràfiques per notificar anomalies en el procés
  • Monitoratge de la qualitat del procés a cada màquinaa
  • Gràfic de control dels rangs mòbils i mitjanes
  • Gràfic de control dels rangs i mitjanes
  • Gràfic de control de la desviació típica i les mitjanes
  • Gràfic de control de la proporció de defectuosos (p)
  • Gràfic de control dels defectes per unitat (u)
  • Gràfic de control del nombre de defectes (c)

DESCOBREIX

5 PREGUNTES QUE T’HAURIES DE FER ABANS D’ESCOLLIR UNA SOLUCIÓ SPC

T’oferim les claus per escollir el software adequat per controlar estadísticament els processos.

*El contingut adjunt que rebràs es troba disponible en castellà.

 He leído y acepto la política de privacidad y el aviso legal.

SECTORS RELACIONATS

Sector Fabricación discreta

Fabricació discreta

Sector alimentación

Alimentació

Sector Gran consumo

Gran Consum